top of page

VÝZKUM: Cyklisté a motoristé: nedostatečná znalost pravidel a málo respektu

Aktualizováno: 31. 7.


Z již třetí vlny sociologického výzkumu iniciativy Dám respekt, která se zaměřuje na vztah cyklistů a motoristů a snížení počtu dopravních nehod, vyplývají tři klíčová zjištění. Velká část populace stále považuje vztah těchto dvou skupin za nepřátelský. Jako jedno z nejčastěji navrhovaných řešení této situace lidé zmiňují více ohleduplnosti účastníků silničního provozu. A alarmující je nedostatečná znalost dopravních předpisů týkajících se cyklistiky.

Mnoho lidí si plete cyklopruh a cyklokoridor a neví, kdo má povinnost nosit cyklistickou přilbu. Přibližně třetina respondentů nedokázala správně určit požadovaný boční odstup při předjíždění cyklisty, který činí 1,5 metru.

 

„Jsme přesvědčení, že klíčem ke zlepšení situace je především respekt a důsledná osvěta. Vždyť přes 60 procent lidí o sobě tvrdí, že jsou zároveň cyklisté i řidiči. Jsme stále stejní lidé, jednou za volantem, jindy v sedle,“ říká Roman Kreuziger, zakladatel iniciativy Dám respekt a desetinásobný účastník Tour de France.


„Člověk by neměl druhým dělat to, co sám nemá rád. V zemích, kde se hodně jezdí na kolech – například v Nizozemsku či Dánsku – jsou motoristé k cyklistům daleko ohleduplnější. A odpovídají tomu i statistiky vážných dopravních nehod. Jedním z důvodů je, že každý automobilista pravidelně usedá na jízdní kolo. Při řízení svého plechového miláčka se tak snadno dovede vcítit do pocitů cyklistů, které na silnici potkává. Cyklistu nepovažuje za obtížného rivala, ale za kolegu. A především za člověka,“ podotýká Roman Budský, předseda expertní rady Vize 0, která dlouhodobě usiluje o snížení nehodovosti.

 

Potřebu vzájemné ohleduplnosti potvrzuje i Tomáš Neřold, vedoucí BESIPu. „Cyklistů v silničním provozu přibývá, ať už jde o sport či dopravu po městě a cyklistika je stále více celoroční aktivitou. Jde o pozitivní trend, musíme si ale uvědomit, že to vyžaduje od motoristů i cyklistů samotných vzájemnou toleranci a dodržování pravidel. Od ledna do dubna došlo na našich silnicích k více než 700 nehod s účastí cyklisty, při kterých jich 18 zemřelo a 30 bylo těžce zraněno.“


Výzkum provedený společností KANTAR CZ proběhl letos v dubnu ve dvou cílových skupinách – 1) u mladých řidičů ve věku 18–30 let a 2) řidičů referentů (u lidí, kteří používají motorové vozidlo k pracovním účelům alespoň 1x za měsíc, tedy včetně řidičů profesionálů). Mezi oběma skupinami existují značné rozdíly v odpovědích na některé otázky. Celkem 62 % mladých řidičů vnímá vztah mezi cyklisty a motoristy jako nepřátelský, zatímco u referentů je to pouze 45 %.


Řešení vztahu cyklistů a motoristů? Infrastruktura, respekt a větší znalost předpisů

Pokud jde o prohřešky motoristů vůči cyklistům, nejčastěji zmiňovanými jsou vysoká rychlost, nedostatečný boční odstup při předjíždění cyklisty a nedostatečná pozornost věnovaná řízení. Vnímají to tak obě skupiny oslovených řidičů.

 

Mezi nejčastější prohřešky cyklistů patří podle řidičů jízda vedle sebe na silnici, jízda po chodnících nebo nepoužívání cyklistické přilby.

 

Řidiči se shodují v tom, že lepší cyklistická infrastruktura, vzájemný respekt a větší znalost předpisů silničního provozu by přispěly ke zlepšení vztahů mezi cyklisty a šoféry. Represi považují za méně efektivní řešení.

 

Pravidla? Může to být lepší

Výzkum také zjistil, že by si účastníci silničního provozu měli více osvojit dopravní předpisy. Pouze 57 % mladých řidičů a 67 % řidičů referentů správně určilo požadovaný boční odstup při předjíždění cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru. Přibližně třetina lidí nemá o tomto pravidle povědomí.

 

Jen 37 % řidičů referentů a 49 % mladých řidičů správně určilo věkovou hranici, kdy je nošení přilby povinné (do osmnácti let). Jako důvody, proč nenosí přilbu, lidé uváděli nepříjemné pocity, případně že helmu používají jen v případě delších výletů či jen při jízdě na silnici. Někteří lidé zmiňují, že helmu vůbec nevlastní. 

 

Z výzkumu také vyplývá, že lidé mají potíže rozlišit a správně určit rozdíl mezi cyklopruhem a cyklokoridorem.

 

Dám respekt – nový videoklip, akce mezi lidmi a intenzivní osvěta

Iniciativa Dám respekt vznikla v roce 2019. Zaměřuje se na osvětu v online prostředí i na akcích mezi lidmi. Jejím cílem je zvýšení znalosti a dodržování dopravních předpisů souvisejících s cyklistikou, větší ohleduplnost mezi všemi účastníky silničního provozu a v konečném důsledků snížení nehodovosti zranitelných účastníků. Spolupracuje s Policií ČR, BESIPem, Autoklubem ČR a dalšími institucemi. Každý rok přichází s novými videi. Letos se iniciativa věnuje například tzv. Holandskému chvatu (ke stažení na www.damrespekt.cz). V klipu se představí znovu Roman Kreuziger i tenistka Andrea Sestini Hlaváčková.


Kompletní znění výzkumu

KANTAR CZ - jaro 2023
.pdf
Download PDF • 3.22MB

Další podklady:

VIDEO: Holandský chvat

Autor: seskupení Blue Hour Cult, režie Radim Vaňous.

Volně k redakčnímu užití, formát 16:9: stahujte zde. Formát 9:16 stahujte zde.


VIDEO: Holandský chvat - Behind the Scenes

Volně k redakčnímu užití, formáty 16:9 i 9:16.

BTS_DutchGrip
.zip
Download ZIP • 276.38MB

 

Výzkum realizuje společnost KANTAR CZ již od roku 2022, kdy byl výzkum uskutečněn v rámci 2 vln na obecné populaci ČR ve věku 18+ let. V letošním roce se změnila definice cílové skupiny, kdy se sleduje cílová skupina Mladí řidiči a cílová skupina Řidiči referenti. Výsledky jsou zaměřeny na porovnání těchto dvou cílových skupin, tj. sledují se odlišnosti ve výsledcích mladých řidičů a řidičů referentů.

 

Projekt se realizuje ve 2 vlnách: 1. vlna – jaro (duben) 2023; 2. vlna – cca podzim 2023. Sběr dat probíhal metodou CASI (computer aided self-interviewing). Kvantitativní výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností myMAP. Sběr dat první letošní vlny probíhal v období 17.–26. 4. 2023. Byly monitorovány 2 cílové skupiny: mladí řidiči – lidé 18–30 let, kteří řídí motorové vozidlo alespoň 1x za měsíc; řidiči referenti – řidiči 18+ let, kteří používají motorové vozidlo k pracovním účelům alespoň 1x za měsíc. Velikost vzorku: mladí řidiči N=401 respondentů; řidiči referenti N=400 respondentů.

 

Projekt Dám respekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.bottom of page