top of page

„Dám respekt“ v roce 2022

Aktualizováno: 17. 3. 2023

Připomeňte si spolu s námi, jakým aktivitám jsme se věnovali v roce 2022. Naším dlouhodobým záměrem je zvýšit respekt mezi účastníky silničního provozu a v konečném důsledku snížit počet nehod s účastí cyklisty. Oslovili jsme proto motoristy i cyklisty. Dlouhodobě poukazujeme na nutnost ohleduplnosti, protože jsme stále stejní lidé – jednou v sedle, jindy za volantem.

 

Před začátkem ostré fáze kampaně, tedy v březnu 2022, jsme změnili název projektu – z „Ukaž respekt“ na „Dám respekt“. Vycházeli jsme z ohlasů od odborné i laické veřejnosti. Hlavním důvodem pro změnu byla skutečnost, že respekt nelze vyžadovat, ale je nutné ho projevit. Zjednodušeně jdeme příkladem a začínáme u sebe. Všemi sděleními v roce 2022 se prolínalo hlavní motto „Nemusíme se milovat, stačí se respektovat.“

Ambasadoři

Stejně jako v minulých letech jsme se mohli opřít o podporu našich ambasadorů v čele s desetinásobným účastníkem Tour de France Romanem Kreuzigerem. Zapojili se i další sportovci a známé osobnosti (viz níže).


Televizní reklama a další videa

Snížit napětí mezi cyklisty a motoristy měl za cíl televizní spot Dám respekt a BESIPu, který na jaře a v létě vysílaly Česká televize a TV Prima. V roli oddávajícího, jenž smiřuje znepřátelené rody, vystupoval Roman Kreuziger. Režie se ujal Radim Vaňous.


Vznikla i řada dalších videí, k vzájemnému respektu vyzývaly například hvězdy světové cyklistiky (Elia Viviani, Fabio Jakobsen a další) či tenistka Andrea Sestiny Hlaváčková. Všechny spoty najdete například na našem Facebooku.

Výzkumy KANTAR CZ

Víc jak 80 procent Čechů by uvítalo více vzájemné ohleduplnosti mezi cyklisty a motoristy a lepší cyklistickou infrastrukturu. Polovina populace stále vnímá vztah mezi oběma skupinami jako více či méně nepřátelský. Tento trend je patrný zejména u lidí ve věku 18 až 40 let. Naopak u seniorů je zřetelně vidět vstřícnější pohled. Vyplynulo to z podzimní vlny výzkumu společnosti KANTAR CZ, která navazovala na jarní dotazování. Přečtěte si další hlavní zjištění a detailní výsledky jarního i podzimního zkoumání:

KANTAR 2. vlna
.pdf
Download PDF • 3.08MB


KANTAR 1. vlna
.pdf
Download PDF • 4.68MB

Spolupráce s institucemi

Průběžně jsme konzultovali naše aktivity s Policí ČR, ministerstvem dopravy a BESIPem a Autoklubem ČR. Společně jsme uspořádali dva kulaté stoly, při kterých jsme hledali konkrétní řešení, jak snížit napětí mezi řidiči a cyklisty. Přínosná byla i kooperace s Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze, na základě které vznikla sada videí se známými osobnostmi.


Školení a další akce

Pro profesionální řidiče jsme připravili interaktivní školení. Účastníci seznámili se situacemi, které mohou nastat, když se potkají cyklista a motorista. Součástí byl i test zkoumající znalosti platné legislativy. K dispozici byla také virtuální realita se simulací předjíždění cyklisty, průvodcem avatar Romana Kreuzigera. Každého školení se účastnil jeden z našich ambasadorů, většinou Kristýna Kolocová Hoidarová nebo Andrea Sestini Hlaváčková. V Brně (na snímku) byli hosty cyklista Petr Vakoč a skikrosař Tomáš Kraus.


Se stanem Dám respekt jsme v průběhu roku navštívili řadu cyklistických akcí, například Pražskou 50, mistrovství ČR a SR v jižních Čechách či podzimní Author Cup.


Mediální výstupy a sociální sítě

Oslovili jsme příjemce našich sdělení u definovaných cílových skupin (obecná veřejnost, fanoušci cyklistiky, fanoušci motorsportu, profesionální řidiči, odborná veřejnost). V prostředí tradiční redakčních titulů jsme v souvislosti s projektem Dám respekt zaznamenali výstupy napříč všemi mediatypy, včetně celostátních TV a rozhlasových stanic.

V oblasti TV a rozhlasové reklamy jsme spolupracovali s BESIPem, kampaň se vysílala na jaře a v létě.

Na sociálních sítích (primárně FB a IG) jsme zveřejňovali původní i přesdílený obsah – videa, infografiky, kvízy a soutěže. V první polovině roku jsme se soustředili na tzv. lookalike publika. V další části kampaně jsme rošířili záběr na obecnější veřejnost.


Jak dál

V roce 2023 naše aktivity dále přesněji zacílíme a budeme znovu vycházet ze zjištění sociologických výzkumů, které na základě našeho zadání provedla spol. KANTAR CZ. Hlavními cílovými skupinami budou (vedle cyklistů) začínající řidiči a profesionální řidiči. Chystáme řadu aktivit napříč komunikačními kanály. Součástí bude kontaktní kampaň, intenzivní PR, online i offline školení včetně výukových videí.

 

V minulých třech letech jsme vyvolali intenzivní diskuzi napříč českou společností. Jsme přesvědčeni, že se naší iniciativě může podařit zvýšit respekt na českých silnicích a tím zlepšit statistiky nehodovosti. Pokračujeme na jaře!


 

O Fondu zábrany škod


Projekt „Dám respekt“ (dříve „Ukaž respekt“) je financován z Fondu zábrany škod. Fond je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

bottom of page