top of page

Jiří Zlý: Samozvaní policisté na silnice nepatří


Šéf dopravní policie Jiří Zlý věří, že recept na méně nehod cyklistů není těžké najít. Stačí se respektovat a dodržovat pravidla, jedno v jaké roli. Pomoc samozvaných šerifů, kteří vychovávají ostatní účastníky silničního provozu, odmítá: „To je jednoznačně agresivní chování, které nikomu nepomáhá. Stíhání přestupků nechte na policii,“ říká.

 

Co udělat pro to, aby bylo méně nehod cyklistů na českých silnicích?

Je to jednoduché. Motoristé i cyklisté by se měli chovat ohleduplně a ukázněně. Lidé na kolech by měli vnímat to, že jsou zranitelnými účastníky podstatně více než například řidiči motorových vozidel. A motoristé by zase měli vědět, že mají velkou zodpovědnost nejen za sebe.


Jak se veřejnost sžila s letošní úpravou silničního zákona, podle kterého musí motorista dodržet boční odstup 1,5 metru při předjíždění cyklisty?

Povědomí o této novince je velmi slušné, i díky mediální kampani. Policie, a myslím, že i veřejnost, zaznamenala že se ohleduplnost v provozu zvyšuje. 


Někteří řidiči si neví rady, jak 1,5 metru odhadnout a dodržet. Přitom máme v zákoně i jiné taxativně vymezené vzdálenosti, například parkování od křižovatky. 

Diskuzi o novém pravidlu samozřejmě vnímám, i tu negativní. Snažíme se lidem pomoci se zorientovat. I proto jsme už na začátku roku natočili video, kde s nadsázkou řidičům radíme. Vidělo ho přes milion lidí, což dokazuje, že vztah řidičů a cyklistů je téma, které lidi zajímá.

Z nedávného sociologického výzkumu vyplynulo, že 75 procent lidí o sobě říká, že jezdí na kole, 66 procent že jezdí na kole i autem. Ale přitom 50 procent lidí si myslí, že vztah mezi cyklisty a motoristy je nepřátelský, což moc nedává smysl. Kde se bere tahle nechuť vžít se do role toho druhého?

To je spíše otázka sociologická a psychologická. Z pohledu policie na silnicích chybí vzájemná ohleduplnost a ukázněnost. Někdy si řidič motorového vozidla neuvědomuje, že ještě před chvílí seděl na kole a chová se agresivně. A obráceně cyklista před chvílí řídil auto a nějak nezaregistroval změnu. My se snažíme apelovat na všechny účastníky silničního provozu, aby byli k sobě vzájemně ohleduplní. Jen díky tomu se nám podaří snižovat jak dopravní nehody, tak jejich následky.


Co říkáte tomu, jak se k sobě lidé na silnicích chovají? Řidič cyklistu umyje ostřikovači, cyklista ukazuje prostředníček řidičovi. Jak obecně přistupuje polici k tomuto fenoménu braní spravedlnosti do vlastních rukou?

S tím se bohužel setkáváme. Někdy tomu říkáme samozvaní policisté či dohlížitelé nad zákonem. Je to jednoznačně agresivní chování a nepomáhá policii ani účastníkům silničního provozu.


Jste v kontaktu s kolegy z ciziny. Funguje výměna zkušeností?

V zahraničí jsem viděl celou řadu zajímavých iniciativ. Týkají se často výchovy mladé generace, školáků a předškoláků.  U nás se to jmenuje Dopravní školička, Markétina dopravní výchova a tak dále. A mám radost, že v Evropě zaujal náš je projekt Automaticky, který zdůrazňuje důležitost nošení přilby na jízdním kole. Přirovnáváme to k jakékoliv jiné automatické činnosti, kterou děláme, například že si ráno vyčistíme zuby. 


Jak správně nakombinovat osvětovou činnost a represi? 

Správný poměr není jednoduché najít. Mohli bychom o tom hovořit celé hodiny. Česká policie se snaží mít obě složky vyvážené. Osvětově se snažíme působit na všechny kategorie účastníků silničního provozu, včetně věkových.

Represe je bohužel nezbytná taky, i vzhledem k tomu, že počty zjištěných přestupků nám v letošním roce opět začaly stoupat.


Jezdíte sám na kole? A co byste vzkázal všem, kteří se pohybují v provozu, jak bezpečně dojet do cíle?

Na kole jezdím rád. V prvé řadě nosím vždy a všude, když jedu na kole, přilbu. Jelikož tím chráním sám sebe. A samozřejmě mé oblečení či jakékoliv doplňky obsahují reflexní materiál, abych byl i za snížené viditelnosti dobře vidět. To je můj základní recept, abych vůbec mohl vyrazit na silnici.


댓글 1개


Ahoj. Jelikož jsem pravidelně trénující cyklista který ke svým jízdám potřebuje určitý prostor, chtěl bych zde vyslovit svůj názor. Agresivita mnohých řidičů směrem k cyklistům pramení dle mého názoru z jejich milné domněnky, že cyklista nemá na silnici co prohledávat, protože má přece jezdit výhradně po cyklostezkách. Podle mě je nutné nejdříve informovat v médiích, nebo kdekoli jinde řidiče, že tomu tak není a že cyklista může na silnici normálně a beztrestně jet... Přijal bych kompromis, že za těchto okolností by měl každý, kdo se na silnici pohybuje na kole mimo město, či obec by měl mít povinně přilbu a v zadu rozsvicenou blikačku i během dne. Toto by jistě přispělo ke snížení fatálních nehod cyklistů... Naložte s tímto návrhem…

좋아요
bottom of page