top of page

Jiří Zlý: Samozvaní policisté na silnice nepatří


Šéf dopravní policie Jiří Zlý věří, že recept na méně nehod cyklistů není těžké najít. Stačí se respektovat a dodržovat pravidla, jedno v jaké roli. Pomoc samozvaných šerifů, kteří vychovávají ostatní účastníky silničního provozu, odmítá: „To je jednoznačně agresivní chování, které nikomu nepomáhá. Stíhání přestupků nechte na policii,“ říká.

 

Co udělat pro to, aby bylo méně nehod cyklistů na českých silnicích?

Je to jednoduché. Motoristé i cyklisté by se měli chovat ohleduplně a ukázněně. Lidé na kolech by měli vnímat to, že jsou zranitelnými účastníky podstatně více než například řidiči motorových vozidel. A motoristé by zase měli vědět, že mají velkou zodpovědnost nejen za sebe.


Jak se veřejnost sžila s letošní úpravou silničního zákona, podle kterého musí motorista dodržet boční odstup 1,5 metru při předjíždění cyklisty?

Povědomí o této novince je velmi slušné, i díky mediální kampani. Policie, a myslím, že i veřejnost, zaznamenala že se ohleduplnost v provozu zvyšuje. 


Někteří řidiči si neví rady, jak 1,5 metru odhadnout a dodržet. Přitom máme v zákoně i jiné taxativně vymezené vzdálenosti, například parkování od křižovatky. 

Diskuzi o novém pravidlu samozřejmě vnímám, i tu negativní. Snažíme se lidem pomoci se zorientovat. I proto jsme už na začátku roku natočili video, kde s nadsázkou řidičům radíme. Vidělo ho přes milion lidí, což dokazuje, že vztah řidičů a cyklistů je téma, které lidi zajímá.

Z nedávného sociologického výzkumu vyplynulo, že 75 procent lidí o sobě říká, že jezdí na kole, 66 procent že jezdí na kole i autem. Ale přitom 50 procent lidí si myslí, že vztah mezi cyklisty a motoristy je nepřátelský, což moc nedává smysl. Kde se bere tahle nechuť vžít se do role toho druhého?

To je spíše otázka sociologická a psychologická. Z pohledu policie na silnicích chybí vzájemná ohleduplnost a ukázněnost. Někdy si řidič motorového vozidla neuvědomuje, že ještě před chvílí seděl na kole a chová se agresivně. A obráceně cyklista před chvílí řídil auto a nějak nezaregistroval změnu. My se snažíme apelovat na všechny účastníky silničního provozu, aby byli k sobě vzájemně ohleduplní. Jen díky tomu se nám podaří snižovat jak dopravní nehody, tak jejich následky.


Co říkáte tomu, jak se k sobě lidé na silnicích chovají? Řidič cyklistu umyje ostřikovači, cyklista ukazuje prostředníček řidičovi. Jak obecně přistupuje polici k tomuto fenoménu braní spravedlnosti do vlastních rukou?

S tím se bohužel setkáváme. Někdy tomu říkáme samozvaní policisté či dohlížitelé nad zákonem. Je to jednoznačně agresivní chování a nepomáhá policii ani účastníkům silničního provozu.


Jste v kontaktu s kolegy z ciziny. Funguje výměna zkušeností?

V zahraničí jsem viděl celou řadu zajímavých iniciativ. Týkají se často výchovy mladé generace, školáků a předškoláků.  U nás se to jmenuje Dopravní školička, Markétina dopravní výchova a tak dále. A mám radost, že v Evropě zaujal náš je projekt Automaticky, který zdůrazňuje důležitost nošení přilby na jízdním kole. Přirovnáváme to k jakékoliv jiné automatické činnosti, kterou děláme, například že si ráno vyčistíme zuby. 


Jak správně nakombinovat osvětovou činnost a represi? 

Správný poměr není jednoduché najít. Mohli bychom o tom hovořit celé hodiny. Česká policie se snaží mít obě složky vyvážené. Osvětově se snažíme působit na všechny kategorie účastníků silničního provozu, včetně věkových.

Represe je bohužel nezbytná taky, i vzhledem k tomu, že počty zjištěných přestupků nám v letošním roce opět začaly stoupat.


Jezdíte sám na kole? A co byste vzkázal všem, kteří se pohybují v provozu, jak bezpečně dojet do cíle?

Na kole jezdím rád. V prvé řadě nosím vždy a všude, když jedu na kole, přilbu. Jelikož tím chráním sám sebe. A samozřejmě mé oblečení či jakékoliv doplňky obsahují reflexní materiál, abych byl i za snížené viditelnosti dobře vidět. To je můj základní recept, abych vůbec mohl vyrazit na silnici.


bottom of page