top of page

Výzkum: Řidičům i cyklistům chybí respekt


Každý druhý člověk vnímá vztah cyklistů a motoristů jako více či méně nepřátelský. A téměř 70 procent Čechů se domnívá, že za nebezpečné situace na silnicích může nedostatek respektu. Vyplývá to z výzkumu iniciativy Dám respekt desetinásobného účastníka Tour de France Romana Kreuzigera. Na preventivním projektu spolupracuje oddělení BESIP Ministerstva dopravy.„Počet cyklistů v silničním provozu stále narůstá jak v rekreačních oblastech, tak v městském provozu. Cyklisté patří na silnici k těm nejzranitelnějším a musíme myslet na jejich ochranu. Na druhé straně ale sami cyklisté mohou výrazně přispět ke své bezpečnosti rozumným chováním a dodržováním pravidel. Preventivní aktivity proto musí být zaměřené na obě skupiny. Nezáleží přeci na tom, jestli jsem zrovna v roli cyklisty nebo motoristy, hlavní je zdraví a bezpečný dojezd do cíle,“ řekl při představení kampaně ministr dopravy Martin Kupka.


Výzkum, který realizovala společnost KANTAR CZ, dále potvrdil, že cyklistika je fenomén současnosti. 76 procent lidí uvedlo, že alespoň občas jezdí na kole. Většina z nich preferuje jízdu mimo silnice. Nové pravidlo, které stanovuje bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty na 1,5 metru, znalo 7 z 10 respondentů.


Vzájemné výčitky a pocit ohrožení – bezpečnost je velké téma

Bezpečně se v provozu cítí pouze třetina cyklistů. Řidičům vyčítají velkou rychlost (48 % dotazovaných cyklistů) či nedostatečný prostor při předjížděcím manévru (35 %). Motoristům naopak nejčastěji vadí, že cyklisté jezdí vedle sebe a nerespektují zákaz jízdy po chodníku.


„Víme, že cyklisté často viní motoristy z nebezpečné jízdy. A ti zase cyklisty, že ignorují předpisy. Jsme ale přesvědčeni, že je potřeba začít u sebe, nevychovávat ostatní a dodržovat psaná i nepsaná pravidla. Jsme stále stejní lidé, jednou v sedle, jindy za volantem. I proto jsme naši iniciativu pojmenovali Dám respekt,“ říká Roman Kreuziger.


Dám respekt a BESIP společně připravují řadu preventivních aktivit. Součástí bude televizní a rádiový spot, kontaktní akce s veřejností, komunikace na sociálních sítích či odborný kulatý stůl. Profesionální řidiči si pak vyzkouší virtuální realitu simulující nebezpečné situace mezi cyklisty a motoristy. Kampaň bude detailně představena v nejbližších týdnech. Hlavním mottem bude vzájemný respekt.

Ambasadorka iniciativy Dám respekt Andrea Hlaváčková

***

Viníky smrtelných nehod jsou z poloviny motoristé, z poloviny cyklisté

Za loňský rok Policie ČR evidovala 3 994 nehod cyklistů, při kterých zemřelo 43 osob, dalších 234 se zranilo těžce, 3 141 lehce a 757 se obešlo bez zranění. „Viníky nejzávažnějších nehod cyklistů jsou zhruba z poloviny sami cyklisté a z poloviny řidiči vozidel. Posílit vzájemnou ohleduplnost a bezpečné chování v silničním provozu tedy musíme u obou těchto skupin,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.


U téměř poloviny nehod, kdy došlo k úmrtí, a nadpoloviční většině nehod s následkem těžkého zraněním byl viníkem shledán sám cyklista. Přibližně za třetinu nehod s těmito následky ale nesou dle policejního vyšetřování odpovědnost řidiči osobních automobilů. Alarmující je, že v dalších sedmi procentech případů řidič od smrtelné nehody cyklisty ujel. Řidiči nákladních vozidel se na nejzávažnějších nehodách s účastí cyklistů podílejí zhruba pěti procenty.


Nejčastějšími příčinami je dlouhodobě nedání přednosti v jízdě (ať už cyklistovi řidičem jiného vozidla, nebo cyklistou řidiči jiného vozidla), jízda nepřiměřenou rychlostí a nesprávný způsob jízdy. Stejně tomu bylo i v roce 2021. 72 % cyklistů, kteří loni na silnicích zemřeli, nemělo nasazenou přilbu. Každý pátý cyklista – muž, který měl v loňském roce na kole závažnou dopravní nehodu, měl v krvi přítomen alkohol. V případě žen to bylo „pouze“ 8 %. Naopak ženy jsou oproti mužům méně ukázněné v již zmiňovaném nošení přileb.

 

O výzkumu iniciativy Dám respekt

Sběr dat probíhal ve dnech 14.–23. 3. 2022. Kvantitativní výzkum byl realizován online prostřednictvím panelu domácností myMAP na reprezentativním vzorku 1020 respondentů ve věku 18 let a více.

Materiály ke stažení, volně k redakčnímu užití:

KANTAR CZ – Bezpečnost na silnicích_05042022_public
.pdf
Stáhnout PDF • 4.68MB
Logo Dám respekt
.zip
Stáhnout ZIP • 504KB
Foto Roman Kreuziger a Andrea S. Hlaváčková
.zip
Stáhnout ZIP • 27.42MB
Prezentace BESIP - nehodovost
.pdf
Stáhnout PDF • 930KB

Snímky jsou k dispozici pro redakční užití. Kredit: Markéta Navrátilová.

 

O Fondu zábrany škod

Projekt „Dám respekt“ (dříve „Ukaž respekt“) je financován z Fondu zábrany škod. Fond je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Comments


bottom of page