top of page

Ukaž respekt v roce 2021

Aktualizováno: 5. 4. 2022


Rok 2021 je za námi. Co přinesl? Zákon definující povinnost předjíždět lidi na kole s odstupem 1,5 metru, méně nehod cyklistů, ale také zjitřenou atmosféru mezi řidiči a cyklisty a spoustu zbytečných hejtů z obou stran. Jsme přesvědčení, že klíčem k dlouhodobému a udržitelnému zlepšení situace na českých silnicích je respekt, vzájemný. A dodržování pravidel. Silnice nepatří nikomu víc ani méně. Přečtěte si, čemu jsme se v minulých měsících věnovali a jaké máme plány do dalšího období.

Z čeho vycházíme: Miliony cyklistů. Miliony řidičů. Tisíce rizikových situací

Na kole jezdí podle různých odhadů 3 miliony lidí. Řidičák jich má 7 milionů. V době koronavirové krize cyklistika navíc zažívá obrovský rozmach. Například aplikace Google Maps zaznamenala podle European Cyclists’ Federation 70procentní nárůst v plánování cyklotras. Nese to s sebou řadu rizikových situací, kdy se (nejen noví) cyklisté dostávají do provozu. V Česku jsou obětí až čtyř tisíc nehod ročně. Je tedy jasné, že vzájemná ohleduplnost je nezbytná.


Ambasadoři

Naši iniciativu Ukaž respekt podporuje řada ambasadorů, patří mezi ně hvězdy světové, české a slovenské cyklistiky, jako jsou Peter Sagan, Roman Kreuziger, Jaroslav Kulhavý či Petr Vakoč. Přidaly se i olympijské medailistky, tenistka Andrea Hlaváčková či sportovní střelkyně Kateřina Emmons. Nově se připojila moderátorka Inna Puhajková. Respektu na silnicích dlouhodobě fandí i zpěvák Palo Habera. Z motoristických osobností projekt podporuje Filip Salač, motocyklový závodník.Videa

Hlavní poselství spotů je jednoduché - respektujme se. Jsme stále stejní lidé, jednou v sedle, jindy za volantem. V hlavních rolích se v roce 2021 ocitli cyklisté Roman Kreuziger a Petr Vakoč a Inna Puhajková. Spoty měly premiéru na sociálních sítích, vidět jste je mohli i na sportovních a motoristických akcích a ve vysílání TV Nova.


V prosinci 2021 jsme navíc získali ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království zářného ambasadora - jednoho z nejlepších sprinterů na světě Fabio Jakobsena. Odvysílání tohoto videa plánujeme na jaro 2022.
V terénu

Zpětná vazba od cyklistů i řidičů je klíčová pro stanovení strategie naší iniciativy a pro přípravu dalších aktivit. V průběhu roku 2021 jsme se proto zúčastnili řady akcí – cyklistických, sportovních, ale i motoristických. Návštěvníci měli možnost zhlédnout videa s našimi ambasadory. Prostřednictvím 3D brýlí a virtuální reality si vyzkoušeli nebezpečné situace při předjíždění cyklistů. Stan Ukaž respekt navštívili naši ambasadoři a další hosté – například Roman Kreuziger, atletka Zuzana Hejnová, tenistka Barbora Strýcová a další. Zároveň jsme sbírali odpovědi do naší ankety na téma bezpečnost na českých silnicích.


Nejvýznamnější pro nás byla účast na Olympijském festivalu v Praze. Na přelomu července a srpna prošlo areálem Olympu přes 40 tisíc návštěvníků, zejména rodin s dětmi. Povedlo se nám tak efektivně komunikovat k široké veřejnosti.

Akce, jejichž jsme byli součástí, navštívily i přes epidemii koronaviru a s ní související omezení desítky tisíc lidí.

Ukaž respekt v terénu v roce 2021, vybrané akce:

Ukaž respekt na Olympijském festivalu v Praze
Ukaž respekt na Olympijském festivalu v Praze

Kulatý stůl: Agresivita? Ne. Respekt!

Osvěta má smysl jedině tehdy, nahlíží-li situaci na silnicích pohledem motoristy i cyklisty a nikomu „nepřipískává“. I proto jsme v sídle Autoklubu ČR uspořádali mezioborový diskusní panel s názvem „Agresivita? Ne. Respekt!“. Zúčastnili se iniciátor našeho projektu Roman Kreziger, olympijská medailistka, lyžařka Šárka Strachová, šéf BESIPu Tomáš Neřold, ředitel dopravní policie Jiří Zlý, dopravní psycholožka Vlasta Rehnová a další hosté.

Závěry? V kampani jsou potřeba silné a srozumitelné argumenty, které v dlouhodobém horizontu přesvědčí účastníky silničního provozu, aby byli ohleduplní, nevychovávali se navzájem, začínali u sebe a trestání prohřešků na silnicích nechali na policii.

BESIP - Cyklistika v ČR, trendy a strategie
.pdf
Stáhnout PDF • 3.37MB
Policie ČR - Vývoj nehodovosti cyklistů
.pdf
Stáhnout PDF • 17.06MB

Ankety mezi lidmi

Pro další směřování projektu bylo důležité dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo víc jak tisíc respondentů. Na internetu, ale především na akcích, kterých jsme se zúčastnili, jsme se ptali lidí, jak zlepšit bezpečnost na českých silnicích. Hlavní zjištění jsou tato:

 • 93 procent respondentů-cyklistů uvádí, že je někdy ohrozilo motorové vozidlo.

 • 44 procent motoristů tvrdí, že je bezohlednou jízdou omezil či ohrozil cyklista.

 • 70 procent respondentů by bylo pro povinné nošení přileb (nyní platí tato povinnost do 18 let věku).

 • 81 procent odpovídajících má za to, že nejvíce by se měl řešit bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů.

 • Každý druhý respondent požaduje více kontrol „povinné výbavy“ cyklistů – tedy zejména řádné viditelnosti.

93 procent cyklistů se někdy cítilo ohroženo motoristou.

První dvě odpovědi korespondují s výsledky předchozí ankety, kterou jsme realizovali v roce 2020. Otázka bezpečnosti a vzájemné ohleduplnosti mezi cyklisty a motoristy je tedy stále vysoce aktuální.


Máte zájem o kompletní výstupy anket? Napište nám.


Společensky zodpovědné firmy

Do iniciativy Ukaž respekt se zapojily i komerční společnosti. OMV poskytla na více jak tři měsíce reklamní nosiče na svých čerpacích stanicích v celé České republice. Instalované vizuály zdůrazňovaly nutnost vzájemné ohleduplnosti řidičů i motoristů. OMV šířila sdělení i v online prostředí.


HOPI, jedna z největších českých logistických a dopravních firem, se připojila k projektu v průběhu roku – nejviditelnější jsou polepy nákladních vozů a kamionů s motivem 1,5 metru. Vozy jste mohli potkat nejen v ČR, ale také na Slovensku a v Maďarsku.


Společnost NTT ČR zjišťovala, jaké důvody stojí za využitím kola jako dopravního prostředku do práce. Nejčastěji uváděnou překážkou cyklomobility je strach z aut. Online šetření proběhlo na jaře 2021 na vzorku 431 respondentů. (Zajímá vás anketa více? Napište nám.)


Mediální výstupy a sociální sítě

Tématu bezpečnosti cyklistů se věnovala tradiční média v průběhu celého roku, nejvíce během jarních a letních měsíců. O iniciativě Ukaž respekt se zmínila například TV Nova, Roman Kreuziger vystoupil v Interview ČT24, velký prostor dostal projekt v DVTV i v dalším vysílání ČT. Kreuziger vystoupil také v obsáhlém rozhovoru v Českém rozhlase. Hostem ČRo byl další ambasador projektu, profesionální cyklista Petr Vakoč. Pořad Autosalon na TV Prima přinesl pohled nejen cyklistů, ale i profesionálních řidičů.


Zaznamenali jsme řadu dalších výstupů, a to včetně tištěných médií. Například olympijská medailistka, lyžařka Šárka Strachová, zmiňovala důvody, proč se rozhodla naši iniciativu podpořit. Zmínky o projektu se objevily také v MF DNES, Lidových novinách, deníku Sport, Právu a dalších titulech. Diskuzní panel za účasti zástupců dopravní policie, BESIPu, Autoklubu ČR a dalších hostů přenášela živě Česká tisková kancelář.


V prostředí sociálních sítích jsme těžili ze síly našich ambasadorů. Jedním z hlavních komunikačních kanálů je naše facebooková stránka. V prostředí sociálních médií odhadujeme zásah přes 1,5 milionu příjemců našich sdělení.


Téma bezpečnosti cyklistů oslovilo kvalifikovaným odhadem 7-8 milionu lidí.


Jak dál

Data Policie ČR za rok 2021 naznačují pozitivní trend. Nehod cyklistů ubývá. Jak ale zajistit trvalou udržitelnost? Diskuze o nově schváleném pravidlu 1,5 metru ukázala vyhrocenou atmosféru ve společnosti. Řada řidičů označuje paušálně cyklisty za bezohledné jedince ignorující předpisy. Na druhé straně mnozí cyklisté považují motoristy za sociopatické agresory neschopné podělit se o prostor v silničním provozu. V dalším období tedy považujeme za důležité:

 • Stále zdůrazňovat nutnost ohleduplnosti z obou stran.

 • „Nepřipískávat“ ani jedné skupině, silnice nepatří nikomu víc ani míň.

 • Zdůrazňovat, že účastník silničního provozu má práva, ale i povinnosti.

 • Zároveň poukazovat na to, že cyklista je zranitelný účastník silničního provozu.

 • Pracovat s relevantními daty a nadále sbírat impulsy a ohlasy veřejnosti, tentokrát prostřednictvím sociologického výzkumu, a uzpůsobovat výsledkům šetření jednotlivé aktivity projektu.

 • Znovu využívat vliv a dosah ambasadorů a ambasadorek projektu, nejenom z cyklistického světa.


 

O Fondu zábrany škod

Projekt „Ukaž respekt“ je financován z Fondu zábrany škod. Fond je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page