top of page

PODCAST: Lidé na silnicích mají problém vžít se do kůže jiných


„Spousta cyklistů se chová jak pitomci, ale to samé platí pro mnohé řidiče. Klíčem je nestavět se do role samozvaných policistů, ale být ohleduplný a vžít se do role druhého. Musíme se přestat vzájemně na silnicích vytrestávat a vychovávat. Nejdůležitější je začít u sebe,“ říká host dalšího dílu podcastu byl Alexandr Kliment, koordinátor projektu „Dám respekt“. Cílem iniciativy je snížení počtu dopravních nehod zranitelných účastníků silničního provozu. S kolizí má zkušenost i sám Kliment – před několika lety ho srazil nepozorný motorista.


Projekt má za sebou silné ambasadory, mezi kterými najdeme Romana Kreuzigera, zakladatele „Dám respekt“, dále pak biatlonistu Ondřeje Mánka, atletku Lucii Neumannovou, tenistku Andreu Sestini Hlaváčkovou, moderátorku Innu Puhajkovou a další známé tváře.


Iniciativa „Dám respekt“ natáčí videoklipy, vydává se na akce mezi lidi, aktivně komunikuje v digitálním světě. K tomu organizuje školení zaměřená na profesionální řidiče. „Spolupracujeme s BESIPem, Policií ČR, Autoklubem ČR a dalšími partnery. Zaměřujeme se na dvě hlavní oblasti –vzájemnou ohleduplnost a osvětu v oblasti dopravních předpisů,“ říká Kliment.


Co se týče inspirace, Kliment upozorňuje na zahraniční projekty: „Ve Francii existuje podobná iniciativa, která se prezentovala během Tour de France. V Anglii zase vyniká Cycling UK.“


 

Projekt Dám respekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Comments


bottom of page