top of page

Jak předjíždět? Rady pro cyklisty i motoristy

Léto je v plném proudu a s ním i prázdniny, všude tak potkáte spoustu cyklistů. Narazíte na ně v lesích, na cyklostezkách a samozřejmě i na silnicích. Přečtěte si pár základních a možná ne tolik známých pravidel, nejenom o předjíždění.


Pro cyklisty:

  • Za sebou. Je zakázáno jezdit ve dvojicích. Můžeme diskutovat, zda je to při jízdě ve skupině bezpečné, ale je třeba respektovat zákon - tedy jezdíme jednotlivě a za sebou.

  • Předjíždět auta povoleno. Je možné předjíždět stojící či pomalu jedoucí auta před křižovatkou, a to zprava i zleva. Doporučený postup je však předjíždět auta zprava, pokud je k tomu dostatečný prostor, a zároveň je třeba být velmi obezřetný, neboť řidiči předjetí zprava nemusí očekávat. Zvažte také, jestli je nutné ve všech situacích všechna auta předjíždět. Pokud víte, že vás za křižovatkou auta budou auta obtížně předjíždět nebo je provoz slabý, nemá smysl se tlačit dopředu. Hlavně žádné kličkování!

  • Používejte stopčáry. Cyklista má využívat přesunuté stopčáry na křižovatkách se světelnou signalizací. Ty umožní cyklistovi vjet do křižovatky jako prvnímu, takže je všem řidičům na očích a zároveň nemusí čekat v koloně aut vystaven výfukovým plynům Pokud je však cesta ke stopčáře komplikovaná, například se stojící auta začnou rozjíždět, nejezděte k ní za každou cenu. Řidiči si nemusí být vědomi co se děje v těsné blízkosti po stranách jejich vozu a při odbočování vpravo by mohlo dojít ke srážce.

  • Ruka při odbočování. Cyklista dává znamení o změně směru jízdy jen před zahájením samotného odbočování.

  • Cyklostezka povinná. Ale! Cyklista je povinen použít cyklostezku, pokud je souběžná s komunikací. Cyklostezek je však v České republice minimum. Nejčastěji se jedná o „stezku pro chodce a cyklisty“, na které se tato povinnost nevztahuje. Pěší doprava je ze „stezky pro cyklisty“ vyloučena, tato by měla sloužit pouze cyklistům, in-line bruslařům či koloběžkám a podobným.

  • Nechlastáme. A opět připomeneme nulovou toleranci alkoholu, za řídítky stejně jako za volantem.

Pro motoristy:

  • Předjíždějte cyklisty bezpečně. Motorista má povinnost zachovat bezpečný boční odstup (doporučeno je 1,5 metru) a počkat si na přehlednou situaci pro předjetí. Pár vteřin za zmařený život rozhodně nestojí. Je také vhodné při předjíždění snížit rychlost, cyklista může náhle vybočit, třeba kvůli kanálu na vozovce

  • Blinkr neboli směrovka. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy i při předjíždění cyklisty a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním.

  • A znovu blinkr. Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel.

Mrkněte na téma cyklistika na stránkách BESIPu a Zákon o provozu na pozemních komunikacích.


 

Iniciativa Ukaž respekt chce více vzájemného respektu mezi motoristy a cyklisty. Naším dlouhodobým cílem je ohleduplnost na silnicích a snížení počtu nehod lidí na kole. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Kommentare


bottom of page