top of page

Práva a povinnosti cyklistů ve světě

Aktualizováno: 19. 6. 2021


Cyklista má práva i povinnosti. Ale jaké? Trochu jsme zapátrali po glóbusu a máme pro vás malé srovnání z různých zemí. Ať už jde o jízdu ve dvojicích (u nás zakázáno, v řadě zemí ale povoleno, někde i doporučeno), na cyklostezkách nebo o bezpečný boční odstup při předjíždění. Mrkněte, sdílejte a napište nám, kde se cítíte bezpečně, případně co byste v režimu motorista-cyklista změnili.

Velká Británie

 • Jízda ve dvojících: Ano. Na úzkých silnicích nebo v místech s hustým provozem by ale měli jet cyklisté za sebou.

 • Minimální boční odstup: cyklistu předjíždět stejným způsobem, jako kdyby řidič předjížděl jiné auto.

Španělsko

 • Jízda ve dvojících: Ano.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

 • Vysoké pokuty například za nedání přednosti chodcům na přechodech, jízdu na dálnici apod.

Německo

 • Jízda ve dvojících: Pouze pokud cyklisté nezdržují provoz.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

 • Výstražné světlo cyklisty nesmí blikat, pouze kontinuální režim

Belgie

 • Jízda ve dvojících: Ano.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m

 • Povinnost použít cyklostezky podél cest.

 • Ve skupině 15-50 jezdců není nutné používat cyklostezky za předpokladu, že skupina zůstane kompaktní a že za ní jede doprovodné auto.

 • Na sdílených cyklostezkách s chodci je maximální povolená rychlost 30 km / h.

Francie

 • Jízda ve dvojících: Ano. Pokud je cyklistů více než 10, povinnost vytvořit další skupinu.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

 • Na některých křižovatkách povoleno cyklistům odbočovat vpravo i na červenou, podobně jako v USA.

Itálie

 • Jízda ve dvojících: Pouze s dítětem, které jede vpravo.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

 • Povinnost použít cyklostezku, pokud je pouze pro kola.

Norsko

 • Jízda ve dvojících: Ano.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

Austrálie

 • Jízda ve dvojících: Ano

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

 • Jízda ve dvojicích je doporučená.


(Podklady pro vás připravil Vašek Šňupárek, díky!)


 

Iniciativa Ukaž respekt chce více vzájemného respektu mezi motoristy a cyklisty. Naším dlouhodobým cílem je ohleduplnost na silnicích a snížení počtu nehod lidí na kole. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Comments


bottom of page